Bilde frå diverse nybygg

Restaurering/taktekking av løe på Hjellestad, Bergen

Nokre av karane i aksjon

Betongarbeid

Nybygg i Tørvikbygd

Restaurering av prestenaustet i Vikøy

Kleppholmen Båtsenter