Firmaet starta som eit privat føretak i 1981. I 1990 gjekk firmaet over til å bli aksjeselskap. Firmaet fekk sentral godkjenning for ansvarsrett den 06.02.2002. For tida er det fem tilsette. Arbeidsområde er Kvam Herad og grannekommunar. Arbeidsoppgåver spenner frå bustadhus, driftsbygningar innan landbruk, restaurering, ulikt betongarbeid og silobygging, for å nemna noko.
Sjå sidene om oss for komplett liste.

Godkjent Føretak - Sentral Godkjenning