Bedrifta har kontor på Aksnes i Kvam Herad.
Post og besøksadresse:
Byggmester Terje Kolltveit AS
Vikøyvegen 448
5600 Norheimsund

Telefon (dag):
Telefon (kveld):
Telefaks:
E-post:
90560398
56551438
56552261
firmapost@kolltveitbygg.no

Bedrifta tek på seg vanlege byggmeistertenester.